صفحه نخست مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت

سیستم های مدیریت کیفیت

از آنجا كه نيازها و انتظارات مشتريان همواره تغيير مي كند و نيز به علت فشارهاي ناشي از رقابت و همچنين به علت پيشرفتهاي فني،سازمانها وادار مي شوند كه محصولات و فرآيندهاي خود را بطور مداوم بهبود بخشند.يك سيستم مديريت كيفيت مي تواند چارچوبي را براي بهبود مداوم فراهم آورد تا احتمال افرايش رضايت مشتري و رضايت ساير طرفهاي ذي نفع را بيشتر كند.اين سيستم براي سازمان و مشتريان آن اين اطمينان را به وجود مي آورد كه سازمان قادر است محصولاتي ارائه كند كه بطور يكنواخت الزامات و يا خواسته ها را برآورده نمايد.

كادر متخصص و مجرب شرکت "سامانه کیفیت شرق" آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستمهای مختلف مدیریتی مورد نیاز کلیه سازمانها و صنایع میباشد.

ثبت آنلاين درخواست خدمات مشاوره

دانلود فرم درخواست خدمات مشاوره

 

1

استاندارد ISO 9001 (سيستم مديريت كيفيت)

2

استاندارد ISO 14001(سیستم مدیریت زیست محیطی)

3

استاندارد OHSAS 18001(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

4

استاندارد ISO/TS 16949(سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو)

5

استاندارد ISO/IEC 17025(سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها)

6

استاندارد ISO/TS29001(سیستم مدیریت کیفیتصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی)

7

استاندارد ISO 22000(سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)

8

استاندارد ISO 13485(سیستم مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی)

9

استاندارد ISO/IEC 15189(سیستم مدیریت کیفیت و صلاحیت آزمایشگاههای پزشکی)

10

استاندارد ISO 27001(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)

11

استاندارد ISO 10015(خطوط راهنما جهت آموزش)

12

استاندارد HACCP(تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی)