بیانیه چشم انداز شرکت

" سامانه کیفیت شرق" با اتکال به الطاف خدای منان و اتکاء به دانش ، تجربه و پشتکاركارشناسان و متخصصان خود امید دارد، در پرتو ارائه با کیفیت ترین خدمات، همراه با کاهش هزینه ها و با اثبات صداقت و پایبندی به اخلاق ،چه در قبال مشتریان و چه در قبال همکاران خود، بعنوان گزینه منتخب و مرجّح مشتریان خود در کشور شناخته گردد.