صفحه نخست درباره ما معرفی شرکت

"سامانه کیفیت شرق" ، با یاری خداوند متـعال و با تکـیه بر دانش ، تجربه و تعهد متخـصصان کارآزموده ، پس از اخذ مجوز از وزارت  صنایع و معادن در زمینه تخصصی سیستمهای مدیریت و بهبود کیفـیت، با هدف ارائه خدمات دراین زمینه فعالیت خود را آغاز نمود.
در این راستا بهترین و مجربترین کارشناسان از بین رشته های تخصصی مختلف از بین فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه که دارای سابقه فعالیت درخشان در بخش صنعت و سازمانهای مختلف بودند طرف همکاری قرار گرفتند.
"سامانه کیفیت شرق" معتقد است برای نیل به افزایش بهره وری و توسعه سازمانی علاوه بر توان تخصصی کارکنان ،که عامل تعیین کننده ایست،عوامل مهمی از جمله لزوم عطف نگاه به موضوع کیفیت به عنوان یک نظام فراگیر در تمامی سطوح سازمانی و بهره گیری از مدیریت استراتژیک نقش کلیدی دارند. لذا موضوع تحقیقات و مطالعات در زمینه بهره وری سازمانها و صنایع از جهات مختلف را از زمره وظایف اصلی و برنامه راهبردی خود قرار داده است.

"سامانه کیفیت شرق" امیدوار است ، در حد توان و بضاعت خود، گامی در راستای اعتلای فرهنگ توسعــــه پایدار و پویا و کمک به عزت و سربلندی میهن خویش بردارد.