صفحه نخست ISO 50001

 

alt

سيستم مديريت انرژي ISO 50001 

استاندارد ISO 50001در زمینه مدیریت انرژی اخیراً به عنوان پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) پذیرفته شد.

مدرک ISO 50001چارچوبی را برای مدیریت انرژی تاسیسات صنعتی، تسهیلات مالی یا سازمان ها ارائه می کند. به نظر می رسد این استاندارد که قابلیت کاربردی گسترده ای در بخش های مالی ملی خواهد داشت، می تواند بیش از 60% از مصرف انرژی جهان را تحت تاثیر قراردهد.

این مدرک مبتنی بر عناصر کلی است که در تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو به چشم می خورد و سطح بالایی از تطابق دستگاه ها با استانداردهای ISO 9001(مدیریت کیفیت) و ISO 14001(مدیریت زیست محیطی) را تضمین می کند.

فواید حاصل از ISO 50001 به شرح زیر می باشند؛

·         چارچوبی برای گنجاندن بازده انرژی در رویه های مدیریتی

·         استفاده بهینه از منابعی که در حال حاضر مصرف کننده انرژی هستند

·         محک، اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان انرژی و تاثیرات مورد نظر در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

·         شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی

·         بهترین عملکردها و رفتارهای مناسب در حوزه مدیریت انرژی

·         ارزیابی و اولویت بندی اجرای فناوری های جدید کارامد در زمینه انرژی

·         چارچوبی برای ترویج بهره وری انرژی از طریق زنجیره تامین

·         بهبود مدیریت انرژی در زمینه پروژه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای