صفحه نخست

SGS

سامانه کیفیت شرق، نماینده امور آموزش سازه گستر سایپا

در ادامه ارائه خدمات تخصصی دپارتمان صنعت خودرو شرکت "سامانه کیفیت شرق"، این شرکت بعنوان نماینده امور آموزش شرکت "سازه گستر سایپا" در استان خراسان رضوی، فصل جدیدی را در ارائه خدمات تخصصی در این حوزه آغاز نمود. در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و برای اولین بار امکان ارائه خدمات آموزشی تحت اعتبار شرکت "سازه گستر سایپا" و با ارائه گواهینامه معتبر این شرکت برای قطعه سازان استان فراهم شد. علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه ها، سازمانهای طرف قرارداد با شرکت "سازه گستر سایپا" این امکان را خواهند داشت تا هزینه دوره های آموزشی را از طریق کسر از حساب فی مابین با شرکت "سازه گستر سایپا" تامین نمایند. شرکت "سامانه کیفیت شرق" مجدانه خواهد کوشید با افزایش سطح کیفی خدمات خود، بیش از پیش در راستای پیشبرد اهداف و اعتلای صنعت کشور گام بردارد.