خانه / Standards / سيستم مديريت کيفيت صنايع تجهيزات پزشکی – ISO 13485

سيستم مديريت کيفيت صنايع تجهيزات پزشکی – ISO 13485

استاندارد ISO 13485 جهت سهولت دست‌اندرکاران صنايع تجهيزات پزشکي با همان شيوه استاندارد مديريت کيفيت ISO 9001 تدوین‌شده و شامل استانداردهاي خاص صنايع  تجهيزات پزشکی در زمینه‌های توليد، مونتاژ و خدمات پس از فروش می‌باشد.

استاندارد ISO 13485 کليه الزامات Good Manufacturing Practice) GMP) را موردتوجه قرار می‌دهد. همچنين اين استاندارد روش‌های كنترل آلودگي و پاکيزگی محصولات را مورد تأکید قرار می‌دهد.

استقرار اين استاندارد، بیمارستان‌ها، مراکز جراحي آزمایشگاه‌های تشخيص طبي و کليه سازمان‌های وابسته را قادر می‌سازد با تشخيص نقاط ضعف و قوت خود هرگونه انحراف و عدم انطباق را به حداقل برسانند.