خانه / Standards / سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای – OHSAS 18001

سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای – OHSAS 18001

(Occupational Health Safety Assessment Series)

سري OHSAS شامل راهنماي پیاده‌سازی سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS 18002) و الزامات موردنیاز جهت مميزی و صدور گواهينامه (OHSAS 18001) می‌باشد.

هدف اصلي از پیاده‌سازی و استقرار استاندارد OHSAS 18001، دستيابی به يک نظام جامع جهت به حداقل رساندن سوانح و حوادث شغلي و دست يافتن به وضعيت مطلوب ايمنی و بهداشت شغلي جهت کارکنان سازمان است.

مميزی استاندارد OHSAS 18001 می‌تواند به‌صورت مستقل  و يا به همراه استانداردهای  ISO 9001 و ISO 14001  در قالب سيستم مديريت يکپارچه (IMS) انجام گردد.

این استاندارد در سال 2018 با استاندارد ISO 45001 جایگزین شده است.