خانه / آموزش / دوره‌های آموزشی / دوره‌های مهندسی و مهندسی كيفيت

دوره‌های مهندسی و مهندسی كيفيت

کنترل فرايند آماری (SPC)

تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری (MSA)

طراحی آزمایش‌ها (DOE)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

تجزیه‌وتحلیل حالات خرابی (FMEA)

مدل تعالی سازمانی بر مبنای EFQM

Six Sigma

هزینه‌های کیفیت (COQ)

تلورانس‌های هندسی (GD&T)

سیستم‌های برنامه‌ریزی مواد و توليد (MRP)

سيستم مديريت زنجيره تأمین (SCM)

برنامه‌ریزی نگهداري و تعميرات (PM)

نگهداري و تعميرات بر پايه قابليت اطمينان (RCM)

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)

نگهداری و تعميرات اضطراري (Emergency Maintenance)

نگهداری و تعميرات پیش‌گویانه (Predictive Maintenance)

نگهداری و تعميرات پيشگيرانه (Preventive Maintenance)

نگهداری و تعميرات فعالانه (ProductiveMaintenance)

اثربخشی كلی تجهيزات (OEE)

آدیت محصول به روش SQFE

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

الگوبرداری (BENCHMARKING)

نظام آراستگی محیط کار (5S)

خطاناپذیر سازی (POKA YOKE)

روش‌های حل مسئله و آشنايي با كار تيمي (PS)

کنترل کیفیت عمومی

اصول تصفيه پساب و فاضلاب‌های صنعتي

طراحي جيگ و فيكسچر

كاربرد Minitab در كيفيت

تضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرم‌افزار Minitab

مديريت و برنامه‌ریزی توليد

كنترل كيفيت آماری (SQC)

روش‌های نمونه‌برداری در كنترل كيفيت

مديريت تكوين محصول (SQA)

بهبود مستمر (KAIZEN)

فرایند تائید قطعه تولیدی (PPAP)

طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

بازده کیفی فرایند (DPMO)

خوردگی و راه‌های کنترل آن

تكنولوژي جوشکاری

مبانی پلیمر

شناخت لاستيك

آشنايی با ریخته‌گری

آشنايی با تيم سازي و كار گروهي

عمليات حرارتي

تكنولوژی آب

هفت ابزار کیفی

مهندسی ارزش (VE)

آديت فرايند (چرخه توليد)

مهندسي معكوس

مهندسي مجدد

HCPP&TAG

هيدروليك و پنوماتيك ( پايه و كاربردي)

(PLC (1&2

آشنايي با كانبان

الزامات قطعه ايمني

روش‌های كاهش ضايعات

تدوين نظام نامه كيفيت

survey plan

اصول و فنون مميزي (مقدماتي و پيشرفته)

Reactivity & 8D

الزامات لجستيك ساپكو

الزامات مگاموتور (MFQM)

ارزيابی رويكرد فرآيندي

آشنايی با سیستم‌های هواي فشرده و نگهداري آن

آمار مقدماتي (كاربرد آمار در كيفيت)

افزایش چابکی در بازار رقابت با برون‌سپاری (OUT SOURCING)

زنجيره تلورانس (chart oftolerance)

كليد فولاد

آشنايی با استاندارد مديريت پروژه  (PMBOK)

مديريت و كنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MSP

نرم‌افزار Comfar

نرم‌افزار e-Car

نرم‌افزار Solidworks

نرم‌افزار Catia

نرم‌افزار Arena

نرم‌افزار Showflow