صفحه نخست درباره ما بیانیه ماموریت شرکت

بیانیه ماموریت شرکت سامانه کیفیت شرق

"سامانه کيفيت شرق" ماموريت خود را در قالب فعاليت جهت دستيابي به اهداف ذيل تبيين مينمايد:

  • - مطالعات کلان و راهبردي در زمينه بهينه سازي و بهبود عملکرد واحدهاي صنعتي و سازمانــــــها.
  • - مشاوره و آموزش در جهت افزايش بهره وري و کارايي واحدهاي صنعتي و سازمانها با بهره گيري از سيستمهاي نوين مديريتي .
  • - کاهش هدر رفت اقتصادي و زماني سازمانها از طريق شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف و همچنين فرصتها و تهديد هاي موجود .
  • - کاهش هزينه هاي کيفيت تحميل شده بر واحدهاي صنعتي و سازمانها از طريق پياده سازي سيستمهاي مديريت کيفيت .

اين خدمات مشتريان ما را قادر خواهد ساخت تا با دستيابي به شرايط امن و پايدار، تاثير پذيري سازمان خود را از شرايط متغير و متلاطم محيطي به حداقل رسانده وبا نيل به افزايش کيفيت محصولات و خدمات و کاهش هزينه هاي مربوطه، سودآوري و ثبات سازمان خود را تضمين نمايند.

"سامانه کيفيت شرق" مشتريان خود را تمام سازمانهاي دولتي و غير دولتي، واحدهاي توليدي ، خدماتي و صنعتي و تمامي مشتريان آنها ميداند.