استانداردهای بین‌المللی

ازآنجاکه نیازها و انتظارات مشتریان همواره تغییر می‌کند و نیز به علت فشارهای ناشی از رقابت و همچنین به علت پیشرفت‌های فنی، سازمان‌ها وادار می‌شوند که محصولات و فرآیندهای خود را به‌طور مداوم بهبود بخشند. یک سیستم مدیریت کیفیت می‌تواند چارچوبی را برای بهبود مداوم فراهم آورد تا احتمال افرایش رضایت مشتری و رضایت سایر طرفهای ذی‌نفع را بیشتر کند. این سیستم برای سازمان و مشتریان آن این اطمینان را به وجود می‌آورد که سازمان قادر است محصولاتی ارائه کند که به‌طور یکنواخت الزامات و یا خواسته‌ها را برآورده نماید.

کادر متخصص و مجرب شرکت “سامانه کیفیت شرق” آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه پیاده‌سازی سیستم‌های مختلف مدیریتی موردنیاز کلیه سازمان‌ها و صنایع می‌باشد.

 

استاندارد ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت)

استاندارد ISO 14001 (سیستم مدیریت زیست‌محیطی)

استاندارد OHSAS 18001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای)

استاندارد ISO/TS 16949 (سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو)

استاندارد IATF 16949 (سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو-جایگزین ISO/TS 16949)

استاندارد ISO/IEC 17025 (سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها)

استاندارد ISO/TS29001 (سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

استاندارد ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)

استاندارد ISO 13485 (سیستم مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی)

استاندارد ISO/IEC 15189 (سیستم مدیریت کیفیت و صلاحیت آزمایشگاه‌های پزشکی)

استاندارد ISO 27001 (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)

استاندارد ISO 10015 (خطوط راهنما جهت آموزش)

استاندارد HACCP (تجزیه‌وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی)