بیانیه چشم‌انداز

“سامانه کیفیت شرق” با اتکال به الطاف خدای منان و اتکا به دانش، تجربه و پشتکار کارشناسان و متخصصان خود امید دارد، در پرتو ارائه باکیفیت‌ترین خدمات، همراه با کاهش هزینه‌ها و با اثبات صداقت و پایبندی به اخلاق، چه در قبال مشتریان و چه در قبال سایر موسسات آموزشی، به‌عنوان موسسه آموزشی منتخب مشتریان خود در کشور شناخته گردد.