بیانیه ماموریت

“سامانه کیفیت شرق” مأموریت خود را در قالب فعالیت جهت دستیابی به اهداف ذیل تبیین می‌نماید:
– مطالعات کلان و راهبردی درزمینهٔ بهینه‌سازی و بهبود عملکرد واحدهای صنعتی و سازمان‌ها.
– مشاوره و آموزش در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی واحدهای صنعتی و سازمان‌ها با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین مدیریتی.
– کاهش هدر رفت اقتصادی و زمانی سازمان‌ها از طریق شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای موجود.
– کاهش هزینه‌های کیفیت تحمیل‌شده بر واحدهای صنعتی و سازمان‌ها از طریق پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت کیفیت.
این خدمات مشتریان ما را قادر خواهد ساخت تا با دستیابی به شرایط امن و پایدار، تأثیرپذیری سازمان خود را از شرایط متغیر و متلاطم محیطی به حداقل رسانده و با نیل به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش هزینه‌های مربوطه، سودآوری و ثبات سازمان خود را تضمین نمایند.
“سامانه کیفیت شرق” مشتریان خود را تمام سازمان‌های دولتی و غیردولتی، واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی و تمامی مشتریان آن‌ها می‌داند.