نماینده امور آموزش سازه گستر سایپا

استان خراسان رضوی و شهر مشهد به‌عنوان یکی از قطب‌های قطعه‌سازی و زنجیره تأمین صنعت خودرو شناخته می‌شود.

سامانه کیفیت شرق، نماینده امور آموزش سازه گستر سایپا

سامانه کیفیت شرق به‌عنوان نماینده امور آموزش سازه گستر سایپا امکانات ویژه‌ای برای این قطعه سازان فراهم آورده است.

تمامی قطعه سازان طرف قرارداد با شرکت سازه گستر سایپا این امکان را دارند که در دوره‌های آموزشی سامانه کیفیت شرق شرکت نمایند و شهریه دوره‌های آموزشی را از طریق کسر از حساب فی‌مابین با سازه گستر سایپا پرداخت نمایند.

گفتنی است برای این شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر از طرف شرکت سازه‌گستر سایپا صادر می‌شود.