صفحه نخست

ISTD

خراسان رضوی نخستین میزبان انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران (ISTD)

استان خراسان رضوی روز پنجشنبه 30 آبان ماه میزبان انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران بود. در این جلسه که به همت شرکت سامانه کیفیت شرق و با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان ها و ادارات دولتی، صنایع و کارخانجات استان برگزار شد، جناب آقای رحمت الله پاکدل، رئیس امور آموزش و بهسازی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عضو هیات موسس این انجمن به تشریح رسالت، اهداف، چشم انداز و دستاوردهای  انجمن پرداخت. شایان ذکر است کارگاه نیازسنجی آموزشی مبتنی بر تحلیل نیازهای استراتژیک نیز با ارائه جناب آقای پاکدل برگزار شد.

رئیس امور آموزش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در حاشیه این جلسه در مصاحبه با خبر گزاری تسنیم اظهار کرد:

به دلیل ظرفیت‌های قابل توجه در مشهد مقدس، خراسان‌رضوی را با عنوان نخستین استان برای برقراری تعامل ملی در قالب انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی قرار دادیم, در حوزه منابع انسانی، دولت علاقه دارد نقشه راه منسجم متناسب با آمایش سرزمین طراحی کند که در بحث توسعه نیروی انسانی متناسب با شرایط فیزیکی منابع استان باشد و در نهایت بر مبنای آن اختصاص منابع انسانی استان‌ها انجام می‌شود.

متن کامل مصاحبه جناب آقای پاکدل با خبرگزاری تسنیم