دوره آموزشی رنگ و پوشش در قطعه‌‎سازی و صنایع فلزی- درحال ثبت‌نام

دوره آموزشی رنگ و پوشش در قطعه‌‎سازی و صنایع فلزی

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)- درحال ثبت‌نام

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)