تقویم آموزشی

 

اصول انتظامات و نگهبانی
۵ و ۶ اردیبهشت
مکاتبات اداری و گزارش‌نویسی
۱۲ اردیبهشت
آشنایی با مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰
۱۳ اردیبهشت
محاسبه حقوق و دستمزد کارگران و نحوه تنظیم قراردادهای کار
۱۹ و ۲۰ اردیبهشت
اصول عملکرد، عیب‌یابی، سرویس و نگهداری دیزل ژنراتورها
۱۹ و ۲۰ اردیبهشت
ساختار و عملکرد سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک
شروع از ۲۲ اردیبهشت
کالیبراسیون عمومی
۲۶ و ۲۷ اردیبهشت
توسعه مهارت‌های سرپرستی
۱ و ۳ خرداد
مهارت‌های مذاکره حرفه‌ای
۶ و ۷ خرداد
انبارداری و انبارگردانی
۹ و ۱۰ خرداد
تکوین محصول براساس الزامات جدید SPAS
۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۷ خرداد
نرم‌افزار Excel کاربردی
۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۶ و ۲۹ خرداد
طبقه‌بندی مشاغل
۳۰ خرداد
مهارت‌های فروش حرفه‌ای
۶ و ۷ تیر