عضویت

 • عضو انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران (ISTD)
 • عضو انجمن بهره‌وری ایران
 • نماینده امور آموزش شرکت سازه‌گستر سایپا در استان خراسان رضوی
 • مشاور و مجری انجمن بهره‌وری ایران نمایندگی شرق کشور در طرح عارضه‌یابی سریع
 • همكار آموزشی شركت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی
 • مجوز از اداره صنايع و معادن خراسان رضوی در زمينه سيستمهای مديريت و بهبود كيفيت
 • موافقت‌نامه اصولی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
 • تفاهم‌نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای جهت برگزاری دوره‌های آموزشی با صدور مدرک معتبر
 • مجری دوره‌های آموزشی حوزه بهداشت حرفه‌ای تحت اعتبار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
 • مجری همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
 • مجری دوره‌های آموزشی حوزه محیط‌زیست تحت اعتبار سازمان حفاظت محیط‌زیست
 • کسب مقام اول در ارزیابی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی (سال 91)
 • کسب مقام اول در ارزیابی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی (سال 92)
 • کسب مقام اول در ارزیابی شرکت‌ شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی (سال 96)
 • تقدیرنامه از معاون برنامه‌ریزی استانداری خراسان رضوی
 • تقدیرنامه از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی (سال 98)

هیچ محصولی مطابق با انتخاب شما یافت نشد.