خانه / دوره‌های آموزشی / دوره‌های آموزشی مالی و حسابداری

دوره‌های آموزشی مالی و حسابداری

عناوین دوره‌های آموزشی مالی و حسابداری:

 

رویکرد هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

قوانین و مقررات مالیاتی

حسابداری مالیاتی

حسابرسی داخلی

مالیات ارزش افزوده

آیین دادرسی مالیاتی

حسابداری انبار

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

حسابداری بهاء تمام‌شده

کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی

نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از معافیت‌های مالیاتی

کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خریدوفروش فصلی

کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد

تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی

تهیه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه

حسابداری حقوق و دستمزد

آشنایی با ترفندهای Excel در حسابداری

حسابداری قراردادهای پیمانکاری

استانداردهای حسابداری ایران 33 استاندارد (به‌جز استاندارد 18-19-20)

بودجه‌بندی جامع

حسابداری مدیریت

مدیریت اموال و دارایی‌های ثابت (جمع داری اموال)

آشنایی با نظام مدیریت دارائی‌ها بر اساس استانداردهای سری  ISO 55000

بودجه‌ریزی عملیاتی

ساختارها و روش‌های تأمین منابع مالی

اصول مذاکره در وصول مطالبات

استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی

آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی (ویژه مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره)