خانه / دوره‌های آموزشی / دوره‌های آموزشی مهندسی و مهندسی كيفيت

دوره‌های آموزشی مهندسی و مهندسی كيفيت

عناوین دوره‌های آموزشی مهندسی و مهندسی كيفيت:

 

کنترل فرايند آماری (SPC)

تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری (MSA)

طراحی آزمایش‌ها (DOE)

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

تجزیه‌وتحلیل حالات خرابی (FMEA)

مدل تعالی سازمانی بر مبنای EFQM

شش سیگما (Six Sigma)

هزینه‌های کیفیت (COQ)

تلرانس‌های هندسی (GD&T)

انبارداری و انبارگردانی

برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی سفارشات و کنترل موجودی

سیستم‌های برنامه‌ریزی مواد و توليد (MRP)

مديريت لجستیک و زنجيره تأمین (SCM)

زمان سنجی و کارسنجی (ارزیابی کار و زمان)

آدیت محصول به روش SQFE

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

الگوبرداری (BENCHMARKING)

نظام آراستگی محیط کار (5S)

خطاناپذیر‌سازی (POKA YOKE)

روش‌های حل مسئله و آشنايی با كار تيمی (PS)

کنترل کیفیت عمومی

قابلیت اطمینان

اصول تصفيه پساب و فاضلاب‌های صنعتی

طراحي جيگ و فيكسچر

كاربرد Minitab در كيفيت

تضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرم‌افزار Minitab

مديريت توليد و عملیات

كنترل كيفيت آماری (SQC)

روش‌های نمونه‌برداری در كنترل كيفيت

مديريت تكوين محصول (SQA)

بهبود مستمر (KAIZEN)

فرایند تائید قطعه تولیدی (PPAP)

طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)

بازده کیفی فرایند (DPMO)

خوردگی و راه‌های کنترل آن

تكنولوژی جوشکاری

مبانی پلیمر

شناخت لاستيك

آشنايی با ریخته‌گری

آشنايی با تيم سازی و كار گروهی

هفت ابزار کیفی

مهندسی ارزش (VE)

آديت فرايند (چرخه توليد)

مهندسی معكوس

مهندسی مجدد

HCPP & TAG

آشنايی با كانبان

الزامات قطعه ايمنی

روش‌های كاهش ضايعات

تدوين نظام نامه كيفيت

survey plan

اصول و فنون مميزی

Reactivity & 8D

الزامات لجستيك ساپكو

الزامات مگاموتور (MFQM)

ارزيابی رويكرد فرآيندی

آمار مقدماتی (كاربرد آمار در كيفيت)

افزایش چابکی در بازار رقابت با برون‌سپاری (OUT SOURCING)

زنجيره تلورانس (chart of tolerance)

كليد فولاد

آشنايی با استاندارد مديريت پروژه (PMBOK)

مديريت و كنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MSP

رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها (Process Approach)