آزمایشگاه

دوره آموزشی کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری ابعاد

در این دوره، به آموزش روش کار و کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری ابعاد می‌پردازیم. مخاطبان دوره: پرسنل محترم واحدهای: آزمایشگاه کیفیت مهندسی سرفصل و محتوای دوره آموزشی روش کار و کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری ابعاد: تعاریف (مفاهیم اندازه‌شناسی و کالیبراسیون) کالیبراسیون (قابلیت ردیابی- شناسایی- گواهینامه- سوابق) استانداردهای اندازه‌گیری طول تجهیزات اندازه‌گیری ابعاد (آشنایی …

بیشتر بخوانید »

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

در این دوره، به آموزش کالیبراسیون عمومی (اصول و مبانی کالیبراسیون)، با هدف آشنایی فراگیران با مفاهیم، مراحل و روش‌های کالیبراسیون ابزار و تجهیزات اندازه‌گیری می‌پردازیم. سرفصل و محتوای دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی: اصول، مفاهیم و مبانی کالیبراسیون آشنایی با تعاریف و اصطلاحات اندازه‌گیری معرفی کمیت‌ها و یکاهای اندازه‌گیری انواع …

بیشتر بخوانید »