نشان CE MARK) CE) بیانگر چیست؟

CE

CE برگرفته از عبارت فرانسوی “Conformité Européene” به معنی “تطابق اروپایی” می‌باشد.

درج نشان CE بر روی محصول، بیانگر انطباق آن با الزامات تعیین‌شده در دستورالعمل‌های اروپایی (European Directives) می‌باشد. این الزامات بیشتر متمرکز بر ایمنی،سلامت و جنبه‌های زیست‌محیطی محصول بوده تا کیفیت آن و باهدف یکسان‌سازی قوانین و معیارهای مختلف کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه تدوین و به‌کار گرفته‌شده‌اند.

 

مزایای اخذ نشان CE

اخذ نشان CE برای محصولاتی که در دامنه کاربرد آن قرار می‌گیرند جهت ورود،عرضه و فروش در بازارهای اروپا یک اجبار بوده و تولیدکنندگان این محصولات برای دستیابی و حفظ سهم محصولات خود در بازار اروپا ناگزیر از اخذ این نشان می‌باشند. علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه آزاد تجاری اروپا برخی دیگر از کشورها (ازجمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس) نیز از این الزام برای ورود کالاها به کشور خود استفاده می‌کنند. افزون بر این اخذ و درج این نشان بر روی محصولات موجب اطمینان خاطر بیشتر مصرف‌کنندگان داخلی شده و افزایش حس اعتماد به محصولات مربوطه را فراهم می‌آورد.

 

مراحل اخذ نشان CE

مرحله اول: انتخاب دایرکتیو (های) مناسب با توجه به نوع محصول

مرحله دوم: تعیین استانداردهای هماهنگ شده اروپایی (Harmonized European Standards)

مرحله سوم: بررسی خطرات و انتخاب روش ارزیابی مناسب

مرحله چهارم: اعمال استانداردها یا مقررات فنی قابل کاربرد

مرحله پنجم: تهیه و تدوین مدارک فنی (Technical File)

مرحله ششم: تدوین اظهارنامه تطابق

مرحله هفتم: ارزیابی تطابق توسط مؤسسات بازرسی کننده (NB) برای محصولات با ریسک بالا

مرحله هشتم: الصاق نشان CE بر روی محصول