فرم ارزیابی دوره آموزشی

فراگیر محترم؛

از اینکه با تکمیل فرم زیر، ما را در برگزاری هرچه‌بهتر دوره‌های آتی یاری می‌کنید، سپاسگزاریم.