تجزیه‌وتحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA) چیست؟

تجزیه‌وتحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA) چیست؟

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری (Measurement System Analysis) یا MSA یک روش و ابزار برای بررسی دقت و پایداری سیستم‌های اندازه‌گیری است. MSA به ما کمک می‌کند تا بفهمیم آیا سیستم اندازه‌گیری ما قابل اعتماد است و آیا داده‌هایی که توسط آن تولید می‌شوند معتبر و قابل اطمینان هستند یا خیر.

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری شامل مجموعه‌ای از روش‌ها و فرآیندها است که برای ارزیابی و بهبود سیستم اندازه‌گیری استفاده می‌شوند. هدف اصلی MSA این است که میزان وجود خطاها و عدم قطعیت را در سیستم اندازه‌گیری شناسایی کند و روش‌هایی را برای کاهش این خطاها ارائه دهد.

 

اهداف تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA):

اهداف تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA) عموماً شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. ارزیابی دقت: یکی از اهداف اصلی MSA، ارزیابی دقت سیستم اندازه‌گیری است. با اندازه‌گیری نزدیک به واقعیت و مستقل از عوامل تصادفی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که سیستم اندازه‌گیری به طور صحیح داده‌ها را اندازه می‌گیرد و دقت مورد نیاز برای فرآیندها را دارد.
 2. ارزیابی تکرارپذیری: اهداف MSA شامل ارزیابی تکرارپذیری سیستم اندازه‌گیری نیز است. این به معنی این است که هنگام تکرار اندازه‌گیری‌ها در شرایط یکسان، نتایج مشابهی بدست می‌آیند. تکرارپذیری مطلوب سیستم اندازه‌گیری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به ما اعتماد می‌دهد که نتایجی که مشاهده می‌کنیم واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد و تغییرات غیرقابل کنترل در نتایج را به حداقل می‌رساند.
 3. شناسایی خطاهای سیستم اندازه‌گیری: MSA همچنین برای شناسایی و ارزیابی خطاهای سیستم اندازه‌گیری استفاده می‌شود. با تحلیل داده‌های MSA می‌توان خطاهایی مانند تغییرات میانگین، تغییرات تصادفی، خطاهای سیستماتیک و خطاهای بین اپراتورها را شناسایی کرد و بهبودهای لازم را در سیستم اندازه‌گیری اعمال کرد.
 4. بهبود سیستم اندازه‌گیری: هدف نهایی MSA، بهبود سیستم اندازه‌گیری است. با شناسایی خطاها و ضعف‌ها در سیستم اندازه‌گیری و اعمال تغییرات و بهبودهای لازم، می‌توان به دقت و قابلیت اطمینان بیشتری در اندازه‌گیری‌ها دست یافت. این بهبودها ممکن است شامل تغییر روش‌ها، بهبود دقت و تکرارپذیری و بهبود فرآیندهای اندازه‌گیری باشد.

با ارزیابی دقت، تکرارپذیری و خطاهای سیستم اندازه‌گیری و اعمال بهبودهای لازم، سیستم اندازه‌گیری به طور کلی بهبود می‌یابد و ما اطمینان حاصل می‌کنیم که نتایج اندازه‌گیری دقیق و قابل اعتماد هستند.

 

مراحل تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA):

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. شناسایی متغیرهای اندازه‌گیری: در این مرحله، متغیرهایی که باید اندازه‌گیری شوند شناسایی می‌شوند. این متغیرها ممکن است شامل ویژگی‌ها، ابعاد، و یا وضعیت‌های مختلف باشند.
 2. انتخاب روش اندازه‌گیری: در این مرحله، روش‌های مختلف اندازه‌گیری برای هر متغیر مشخص می‌شوند. این مرحله شامل تصمیم‌گیری در مورد نوع ابزار، تجهیزات و فرآیندهای استفاده شده برای اندازه‌گیری است.
 3. جمع‌آوری داده‌ها: در این مرحله، داده‌های مربوط به اندازه‌گیری‌ها جمع‌آوری می‌شوند. این مرحله شامل انجام اندازه‌گیری‌ها توسط اپراتورها، استفاده از تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز و ثبت داده‌های حاصل از اندازه‌گیری است.
 4. تحلیل داده‌ها: در این مرحله، داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل می‌شوند. می‌توان از روش‌های مختلفی مانند نمودارهای کنترل، تحلیل تنوع، تحلیل واریانس و آماره‌های توصیفی استفاده کرد تا خطاها و عدم قطعیت‌ها در سیستم اندازه‌گیری شناسایی شوند.
 5. ارزیابی سیستم اندازه‌گیری: در این مرحله، سیستم اندازه‌گیری ارزیابی می‌شود. این مرحله شامل ارزیابی خطاهای سیستم اندازه‌گیری، پایداری سیستم در طول زمان، تکرارپذیری و تناسب با استفاده‌های مورد نظر است.
 6. بهبود سیستم اندازه‌گیری: در این مرحله، اقداماتی برای بهبود سیستم اندازه‌گیری اتخاذ می‌شود. این اقدامات ممکن است شامل تعمیر یا تعویض تجهیزات، آموزش اپراتورها، اصلاح روش‌های اندازه‌گیری و استفاده از روش‌های بهتر جهت کاهش خطاها و عدم قطعیت‌ها باشد.

با استفاده از تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری، می‌توان بهبودهای لازم را در سیستم اندازه‌گیری انجام داد و به دقت و قابلیت اعتماد بیشتری در فرآیندهای مختلف دست یافت.

 

کاربردهای تجزیه‌وتحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA):

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA) برای انواع صنایع و فرآیندهای مختلف کاربردهای متنوعی دارد. در زیر تعدادی از کاربردهای MSA آورده شده است:

 1. بهبود سیستم اندازه‌گیری: MSA به شما کمک می‌کند تا خطاها و عوامل مختلفی که باعث ناقص بودن سیستم اندازه‌گیری می‌شوند را شناسایی کنید. با تحلیل داده‌ها و ارزیابی سیستم اندازه‌گیری، می‌توانید بهبودهای لازم را در فرآیندهای اندازه‌گیری اعمال کنید و دقت و قابلیت اطمینان سیستم را بهبود بخشید.
 2. ارزیابی و انتخاب ابزار اندازه‌گیری: MSA به شما امکان می‌دهد تا ابزارها و تجهیزات اندازه‌گیری را ارزیابی کنید و مناسب‌ترین ابزارها را برای فرآیندهای خاص خود انتخاب کنید. با انجام MSA، می‌توانید دقت و تکرارپذیری ابزارها را ارزیابی کنید و اطمینان حاصل کنید که ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده شما مطابق با نیازهای شما هستند.
 3. تحلیل و کنترل فرآیندها: با استفاده از MSA، می‌توانید تغییرات و پراش (Variation) داده‌ها را در فرآیندها تحلیل کنید. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا عواملی که باعث تغییرات غیرقابل کنترل در نتایج اندازه‌گیری می‌شوند را شناسایی کنید و بهبودهای لازم را انجام دهید. این باعث می‌شود که فرآیندهای شما قابلیت پیش‌بینی و کنترل بهتری داشته باشند.
 4. ارزیابی تأثیر تغییرات واحدهای اندازه‌گیری: در برخی فرآیندها، استفاده از واحدهای اندازه‌گیری مختلف ممکن است منجر به تغییرات در نتایج اندازه‌گیری شود. با استفاده از MSA، می‌توانید تأثیر تغییرات واحدهای اندازه‌گیری را بر روی نتایج اندازه‌گیری بررسی کنید و از آن برای تصمیم‌گیری بهینه در مورد استفاده از واحدهای اندازه‌گیری خاص استفاده کنید.
 5. استانداردسازی فرآیندها: با استفاده از MSA، می‌توانید فرآیندهای اندازه‌گیری خود را استانداردسازی کنید. با تعیین روش‌های صحیح اندازه‌گیری، تعریف کردن معیارهای قابل قبول و تعیین راهکارهای بهبود، می‌توانید فرآیندهای اندازه‌گیری خود را به صورت استاندارد و قابل تکرار تعریف کنید.

به طور کلی، MSA به شما کمک می‌کند تا از دقت، قابلیت تکرارپذیری و کنترل صحیح سیستم اندازه‌گیری خود اطمینان حاصل کنید و بهبودهای لازم را برای بهبود کیفیت و کارایی فرآیندهای اندازه‌گیری اعمال کنید.

کاربرد نرم افزار Minitab در تجزیه‌وتحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA):

نرم‌افزار Minitab یکی از ابزارهای قدرتمند است که به عنوان یک بسته نرم‌افزاری آماری و کنترل کیفیت استفاده می‌شود. Minitab قابلیت‌های متنوعی برای تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA) ارائه می‌دهد. این نرم‌افزار به طور خاص برای انجام مراحل تحلیل داده‌ها و ارزیابی سیستم اندازه‌گیری بسیار مفید است.

در زمینه MSA، نرم‌افزار Minitab امکاناتی را برای انجام مراحل زیر فراهم می‌کند:

 1. تحلیل گیج‌های تکرارپذیری: Minitab قابلیت تحلیل گیج‌های تکرارپذیری (Gage R&R) را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این تحلیل برای بررسی تکرارپذیری گیج‌ها و محاسبه مراحل مختلف تغییرات میانگین و تغییرات تصادفی استفاده می‌شود.
 2. تحلیل گیج‌های بازتابی: Minitab امکاناتی را برای تحلیل گیج‌های بازتابی (Attribute Gage R&R) در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این تحلیل برای ارزیابی دقت و قابلیت اطمینان گیج‌هایی که بر اساس ویژگی‌های صفر و یک کار می‌کنند، استفاده می‌شود.
 3. ارزیابی خطاهای سیستم اندازه‌گیری: Minitab امکاناتی برای انجام تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) سیستم اندازه‌گیری را فراهم می‌کند. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا میزان تغییرات بین قسمت‌ها، اپراتورها و تکرارها را بررسی کنند و بهبودهای لازم را انجام دهند.
 4. تحلیل نمودارهای کنترل: Minitab به طور معمول برای رسم و تحلیل نمودارهای کنترل در فرآیندهای اندازه‌گیری استفاده می‌شود. این نمودارها به کاربران کمک می‌کنند تا تغییرات و پراش داده‌ها را بررسی کنند و عملکرد سیستم اندازه‌گیری را ارزیابی کنند.

با استفاده از این امکانات، Minitab به کاربران کمک می‌کند تا تحلیل دقیقی از سیستم اندازه‌گیری خود انجام داده و بهبودهای لازم را اعمال کنند.

 

MSA PLAN چیست و چطور تهیه می شود؟

MSA Plan (طرح یا برنامه MSA) یک سند است که برای برنامه‌ریزی و اجرای فرآیند تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA) تهیه می‌شود. این برنامه شامل جزئیات و فازهای مختلفی است که برای ارزیابی و بهبود سیستم اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تهیه یک MSA Plan، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد:

 1. شناسایی هدف: ابتدا باید هدف اصلی از انجام MSA مشخص شود. به عبارت دیگر، باید بفهمید چرا اندازه‌گیری را انجام می‌دهید و چه نتیجه‌ای را انتظار دارید. ممکن است هدف شما ارزیابی دقت سیستم اندازه‌گیری یا ارزیابی تکرارپذیری آن باشد.
 2. تعیین متغیرهای اندازه‌گیری: باید متغیرهایی که لازم است اندازه‌گیری شوند را شناسایی کنید. این می‌تواند شامل ویژگی‌ها، ابعاد، و یا وضعیت‌های مختلف باشد که می‌خواهید آن‌ها را اندازه بگیرید.
 3. انتخاب روش اندازه‌گیری: در این مرحله، باید روش‌های مختلف اندازه‌گیری را برای هر متغیر مشخص کنید. برای هر متغیر، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای اندازه‌گیری را تعیین کنید. همچنین، باید فرآیندهای مشخصی را برای انجام اندازه‌گیری تعیین کنید.
 4. تعیین تعداد نمونه‌ها و تکرارها: برای انجام MSA، باید تعداد نمونه‌هایی که نیاز به اندازه‌گیری دارید و تعداد تکرارها را برای هر نمونه مشخص کنید. این میزان نمونه‌گیری باید کافی باشد تا به دقت و قابلیت اطمینان مورد نیاز برسید.
 5. برنامه زمانبندی: در این مرحله، برنامه زمانبندی برای انجام مراحل MSA را تهیه کنید. تعیین زمان‌های مختلف مانند تاریخ شروع، تاریخ پایان، و زمان‌بندی هر مرحله را در نظر بگیرید.
 6. مسئولیت‌ها و منابع: مشخص کنید که کدام افراد مسئول اجرای هر مرحله هستند و چه منابعی برای انجام MSA نیاز است. اطمینان حاصل کنید که منابع مورد نیاز برای انجام MSA در دسترس هستند.
 7. تهیه گزارش و ارزیابی نتایج: در انتها، برنامه‌ای برای تهیه گزارش و ارزیابی نتایج MSA برنامه‌ریزی کنید. این گزارش باید شامل نتایج اندازه‌گیری، تحلیل داده‌ها، نتایج تجزیه و تحلیل و هر توصیه‌ای برای بهبود سیستم اندازه‌گیری باشد.

با تهیه و اجرای یک MSA Plan، می‌توانید به طور سازمان‌دهی شده اقدام به تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری خود بکنید و بهبودهای لازم را اعمال کنید.

دوره‌های آموزشی مرتبط:

اگر مایلید جدیدترین اخبار دوره‌ها و پیشنهادهای ویژه را از طریق ایمیل دریافت کنید، فرم زیر را تکمیل کنید:

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...

تبریک! ثبت‌نام شما با موفقیت انجام شد!