بایگانی/آرشیو برچسب ها : برنامه خود اظهاری بهداشت کار

دوره آموزشی آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه‌ای

سرفصل و محتوای دوره آموزشی آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه‌ای: برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار و ضرورت اجرا چک‌لیست خود اظهاری بهداشت حرفه‌ای عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار در برنامه خود اظهاری عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار در برنامه خود اظهاری عامل زیان‌آور ارگونومی در برنامه خود …

بیشتر بخوانید »