بایگانی/آرشیو برچسب ها : چک‌لیست خود اظهاری بهداشت حرفه‌ای

دوره آموزشی آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه‌ای

  سرفصل و محتوای دوره آموزشی آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه‌ای: برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار و ضرورت اجرا چک‌لیست خود اظهاری بهداشت حرفه‌ای عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار در برنامه خود اظهاری عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار در برنامه خود اظهاری عامل زیان‌آور ارگونومی در برنامه …

بیشتر بخوانید »