خانه / دوره‌های آموزشی / دوره‌های آموزشی ايمنی و بهداشت حرفه‌ای

دوره‌های آموزشی ايمنی و بهداشت حرفه‌ای

عناوین دوره‌های آموزشی ايمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست:

 

الف- دوره‌های مديريتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS 18001)

سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای (ISO 45001)

مديريت ايمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)

آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه‌ای

طرح مديريت اضطراری (EMP) و مديريت بحران

ايمنی عمليات پيمانكاران پروژه

ارزيابی و مديريت ريسك

مديريت نيروی انسانی و ايمنی در محيط كار

مديريت ايمنی فرايند (PSM)

مديريت آموزش ايمنی

آشنايی با مفاهيم ايمنی سيستم

آشنايی با سازمان‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی آتش‌نشانی

انگيزش ايمنی كاركنان

فرهنگ ايمنی و راهكارهای ارتقاء آن در سازمان‌ها

روان‌شناسی كار

اصول و روش‌های سيستم مديريت محیط‌زیست

یکپارچه‌سازی سيستم مديريت ايمنی با ديگر سیستم‌های مديريت

 

ب- دوره‌های آموزشی ايمنی و بهداشت شغلی

دوره عمومی ايمنی و بهداشت صنعتی

آشنايی با عوامل زیان‌آور محيط كار

آشنايی با عوامل فيزيكی محيط كار

آشنايی با عوامل شيميايی محيط كار

آشنايی با عوامل بيولوژيكی محيط كار

آشنايی با ارگونومی عوامل انسانی

آشنايی با عوامل روانی محيط كار

روش‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب و زباله‌های صنعتی

آلودگی‌های زیست‌محیطی

ايمنی در جابجايی و ذخیره‌سازی سيلندرهاي گاز مايع

ايمنی و حفاظت در عمليات ساختمانی

ایمنی و بازرسی لیفتراک، جرثقیل، بالابرها و ادوات باربرداری

ايمنی در آزمایشگاه‌ها

ایمنی مواد شیمیایی خطرناک

ايمنی در انبار

ايمنی در جوشكاری

ايمنی در ریخته‌گری

ايمنی ماشین‌آلات (حفاظت صنعتی)

ايمنی در برق

اصول تهويه صنعتی

ايمنی سیستم‌های تحت‌فشار

ايمنی در كار با رايانه و صفحات نمايشگر

دوره آموزشی بهداشت حرفه‌ای و محيط

وسايل حفاظت فردی

ايمنی گاز طبيعی

بيماری‌های شغلی و طب كار

کمک‌های اوليه و امداد و نجات

بهگری

آشنايی با مقررات ترافيك در محیط‌های صنعتی

بهداشت پرتوکاران

 

ج- دوره‌های آموزشی روش‌های تجزیه‌وتحلیل در ايمنی سيستم

(تکنیک‌های شناسايی خطر)

مطالعه خطر و قابليت آن (HAZOP)

تجزیه‌وتحلیل درخت خطا (FTA)

تجزیه‌وتحلیل درخت واقعه (ETA)

تجزیه‌وتحلیل حالات شكست و اثرات آن (FMEA)

تجزیه‌وتحلیل “چه می‌شود اگر …” (WHAT- IF)

تجزیه‌وتحلیل مقدماتي خطر (PHA)

تجزیه‌وتحلیل ايمنی شغلی (JSA)

مميزي ايمنی (SA)

روش‌های گزارش‌نویسی و تجزیه‌وتحلیل حوادث

رديابي انرژی‌ها و تجزیه‌وتحلیل حفاظ‌ها (FT&BA)

تجزیه‌وتحلیل خطرات عمليات پشتيبانی (O&SHA)

تجزیه‌وتحلیل خطرات سيستم و زیرسیستم (SHA,SSHA)

تجزیه‌وتحلیل خطرات كاربردی (FHA)

 

د- دوره‌های آموزشی ايمني حريق

مبانی ايجاد حريق و راه‌های پيشگيری از آن

اصول فرماندهی عمليات آتش‌نشانی

ارزيابی ريسك حريق

سیستم‌های اعلام حريق دستی و خودكار

سیستم‌های اطفاء حريق دستی

سیستم‌های اطفاء حريق خودكار

هيدروليك آتش‌نشانی

دسترسی به آب و منابع آتش‌نشانی

بررسی و گزارش‌نویسی علل حريق

پمپ‌های آتش‌نشانی