مدیریت

دوره آموزشی مدل‌ها و تکنیک‌های حل مسئله، تصمیم‌گیری و تفکر خلاق

در این دوره، به آموزش مهارت حل مسئله، تصمیم‌گیری و تفکر خلاق می‌پردازیم. انواع تکنیک‌ها، مدل‌ها و روش‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری در این دوره معرفی می‌شوند. فرایند حل مسئله و تصمیم‌گیری تشریح می‌شود و مراحل و گام‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد. تعریف مسئله: یان رابرتسون (Ian Robertson) در …

بیشتر بخوانید »

دوره آموزشی تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک از سه زیرفرآیند (۱) تدوین و طراحی استراتژی (برنامه‌ریزی استراتژیک)، (۲) اجرا و پیاده‌سازی استراتژی و (۳) ارزیابی و کنترل استراتژی تشکیل شده است. در این دوره، به آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک با هدف طراحی و بازنگری استراتژی سازمان با توجه به شرایط پیچیده رقابتی می‌پردازیم. مخاطبان دوره برنامه‌ریزی …

بیشتر بخوانید »