سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها – ISO/IEC 17025

هرچند سیستم‌های مدیریت کیفیت نظیر ISO 9000 مبنا و اصول لازم جهت پیاده‌سازی یک سیستم کیفی را مشخص می‌سازند، اما برای آزمایشگاه‌ها اعم از آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون نیاز به استانداردهای ویژه ایست که معیار صلاحیت فنی و اعتبار نتایج آزمون‌ها باشد. ازاین‌رو (ISO) پس از استانداردهای ISO/IEC Guide25 و EN 45001 اقدام به انتشار استاندارد ISO/IEC 17025 نمود.

از اهداف اصلی پیاده‌سازی این استاندارد می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-کمک به ارتقاء کیفیت از طریق اعتباربخشی و دقت در نتایج آزمون‌ها.

-تسهیل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و کمک به تبادل اطلاعات و هماهنگ کردن   استانداردها و روش‌های اجرائی آن‌ها و ارائه گزارش‌های آزمون معتبر برای محصولات.

-به‌روز کردن استانداردها و روش‌های آزمون.

گواهینامه‌ ISO 17025 توسط مراکز اعتبار دهی (Accreditation body) که مستقل از سازمان بین‌المللی استاندارد هستند، صادر می‌شوند.