سیستم مدیریت کیفیت صنایع تجهیزات پزشکی – ISO 13485

استاندارد ISO 13485 جهت سهولت دست‌اندرکاران صنایع تجهیزات پزشکی با همان شیوه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 تدوین‌شده و شامل استانداردهای خاص صنایع  تجهیزات پزشکی در زمینه‌های تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش می‌باشد.

استاندارد ISO 13485 کلیه الزامات Good Manufacturing Practice) GMP) را موردتوجه قرار می‌دهد. همچنین این استاندارد روش‌های کنترل آلودگی و پاکیزگی محصولات را مورد تأکید قرار می‌دهد.

استقرار این استاندارد، بیمارستان‌ها، مراکز جراحی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و کلیه سازمان‌های وابسته را قادر می‌سازد با تشخیص نقاط ضعف و قوت خود هرگونه انحراف و عدم انطباق را به حداقل برسانند.