سیستم مدیریت زیست‌محیطی – ISO 14001

این استاندارد که یکی استانداردهای سری ISO 14000 می‌باشد، در سال ۱۹۹۶ توسط کمیته فنی۲۰۷ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 207) با عنوان سیستم مدیریت زیست‌محیطی (Environmental Management System) انتشار یافت و در سال ۲۰۰۴ به ویرایش ISO 14001:2004 ارتقاء یافت.

هدف اصلی از پیاده‌سازی و استقرار استاندارد ISO 14001، توجه ویژه مراکز تولیدی و سازمان‌ها به رعایت الزامات زیست‌محیطی می‌باشد که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیرات منفی و بروز مشکلات زیست‌محیطی حاصل از فعالیت‌های صنعتی موردتوجه جدی سازمان‌های بین‌المللی قرارگرفته است. سازمان‌های دارای این استاندارد از مزایای رقابتی نسبت به سایر رقبا و جلب اطمینان مشتریان و همچنین مزیت هماهنگی با قوانین ملی و بین‌المللی برخوردار می‌باشند.

آخرین ویرایش این استاندارد ISO 14001:2015 می‌باشد.