بایگانی/آرشیو برچسب ها : تجزیه‌وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحراني

تجزیه‌وتحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی – HACCP

Haccp

(Hazard Analysis & Critical Control Point) این سیستم که مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است، ابتدا در سال ۱۹۷۱ در کنفرانس ملی حفاظت مواد غذایی مطرح و پس‌ازآن در سال ۱۹۹۳ توسط کمیسیون کدکس FAO/WHO  پذیرفته شد. این سیستم در سازگاری با استانداردهای سری ISO 9000 …

بیشتر بخوانید »