دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی و فنون اداری

دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی و فنون اداری

عناوین دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی و فنون اداری:

 

طراحی ساختار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی مدیریت و تعالی منابع انسانی

ایجاد انگیزه در کارکنان

جابجایی شغلی

غنی‌سازی شغلی

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی (نظام ارزشیابی کارکنان)

طبقه‌بندی مشاغل

استراتژی منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی

قانون تأمین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی (ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی)

مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی

قانون کار

آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

آشنایی با روش‌های بهبود بهره‌وری منابع انسانی

مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

جذب و استخدام کارکنان

تکنیک‌های مصاحبه اثربخش

تنظیم و مدیریت قراردادهای کار

مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان

مدیریت امور رفاهی کارکنان

مدل تعالی منابع انسانی

مدیریت امور اداری و کارگزینی

مدیریت استعداد و جانشین‌پروری

ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص

مدیریت تعارض (Conflict management)

مدیریت استرس در محیط کار

آیین نگارش و مکاتبات اداری

مدیریت امور اسناد و بایگانی

اصول گزارش‌نویسی

مکاتبات اداری و گزارش‌نویسی

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 10015:2019

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 29990:2010

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 29993:2017

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 21001:2018

مدیریت آموزش بر مبنای IWA2

متدولوژی‌های نوین نیازسنجی آموزشی

طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای آموزش‌های سازمانی

الگوهای ارزیابی و اثربخشی آموزش

آموزش برای آموزش‌دهندگان (Train The Trainer – TTT)

روش تدریس

یادگیری در محیط کار

مدیریت دانش کاربردی (Knowledge Management)

ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش (knowledge management tools & techniques)

روش‌های اخذ دانش خبرگان در مدیریت دانش

مهارت‌های کوچینگ (coaching)

مهارت‌های منتورینگ (mentoring)

اصول انتظامات و نگهبانی

حفاظت فیزیکی

فنون پذیرایی و تشریفات

فن بیان و سخنوری

مهارت‌های کلیدی برای مسئولان دفاتر

مهارت‌های ارتباطی در مکالمات تلفنی

داده‌کاوی (Data Mining)

مدیریت روابط عمومی

مهارت‌های زندگی

مهارت‎‌های ارتباطی و برقراری ارتباط موثر

خلاقیت و نوآوری

هوش هیجانی

هوش مالی

مهارت‌های نرم (Soft Skills)

مدیریت زمان (Time management)

اصول مذاکره موفق

زبان بدن (Body Language)

مهارت‌های تیم‌سازی و کار تیمی (teamworking)

روانشناسی کار (روانشناسی صنعتی – سازمانی)