دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی و فنون اداری

دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی و فنون اداری

عناوین دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی و فنون اداری:

مدیریت منابع انسانی

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی مدیریت و تعالی منابع انسانی

آشنایی با مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰

تشریح مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی ۳۴۰۰۰

طراحی ساختار سازمانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی

تجزیه‌وتحلیل و طراحی شغل

طبقه‌بندی مشاغل

برنامه‌ریزی منابع انسانی

جذب و استخدام کارکنان

تکنیک‌های مصاحبه اثربخش

تنظیم و مدیریت قراردادهای کار

جامعه‌پذیری کارکنان

مدیریت رفتار سازمانی

ایجاد انگیزه در کارکنان

طراحی نظام جبران خدمت کارکنان

مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان

محاسبه حقوق و دستمزد کارگران و نحوه تنظیم قراردادهای کار

طراحی سیستم پاداش کارکنان

مدیریت امور رفاهی کارکنان

جابجایی شغلی

غنی‌سازی شغلی

آشنایی با روش‌های بهبود بهره‌وری منابع انسانی

مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

طراحی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی (نظام ارزشیابی کارکنان)

روابط کار

قانون تأمین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی (ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی)

مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی

قانون کار

آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

حفظ و نگهداشت کارکنان

مدیریت امور اداری و کارگزینی

مدیریت استعداد و جانشین‌پروری

طراحی سیستم بهداشت و ایمنی کار

ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص

مدیریت تعارض (Conflict management)

مدیریت استرس در محیط کار

آیین نگارش و مکاتبات اداری

مدیریت امور اسناد و بایگانی

اصول گزارش‌نویسی

مکاتبات اداری و گزارش‌نویسی

آموزش و توسعه کارکنان

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 10015:2019

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 29990:2010

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 29993:2017

مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO 21001:2018

مدیریت آموزش بر مبنای IWA2

متدولوژی‌های نوین نیازسنجی آموزشی

طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای آموزش‌های سازمانی

الگوهای ارزیابی و اثربخشی آموزش

آموزش برای آموزش‌دهندگان (Train The Trainer – TTT)

روش تدریس

یادگیری در محیط کار

مدیریت دانش کاربردی (Knowledge Management)

ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش (knowledge management tools & techniques)

روش‌های اخذ دانش خبرگان در مدیریت دانش

مهارت‌های کوچینگ (coaching)

مهارت‌های منتورینگ (mentoring)

اصول انتظامات و نگهبانی

حفاظت فیزیکی

فنون پذیرایی و تشریفات

فن بیان و سخنوری

مهارت‌های کلیدی برای مسئولان دفاتر

مهارت‌های ارتباطی در مکالمات تلفنی

داده‌کاوی (Data Mining)

مدیریت روابط عمومی

مهارت‌های زندگی

مهارت‎‌های ارتباطی و برقراری ارتباط موثر

خلاقیت و نوآوری

هوش هیجانی

هوش مالی

مهارت‌های نرم (Soft Skills)

مدیریت زمان (Time management)

اصول مذاکره موفق

زبان بدن (Body Language)

مهارت‌های تیم‌سازی و کار تیمی (teamworking)

روانشناسی کار (روانشناسی صنعتی – سازمانی)