دوره‌های آموزشی ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست

عناوین دوره‌های آموزشی ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست:

الف- دوره‌های مدیریتی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS 18001)

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (ISO 45001)

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE)

آشنایی با ممیزی بهداشت حرفه‌ای

طرح مدیریت اضطراری (EMP) و مدیریت بحران

ایمنی عملیات پیمانکاران پروژه

ارزیابی و مدیریت ریسک

مدیریت نیروی انسانی و ایمنی در محیط کار

مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

مدیریت آموزش ایمنی

آشنایی با مفاهیم ایمنی سیستم

آشنایی با سازمان‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی آتش‌نشانی

انگیزش ایمنی کارکنان

فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقاء آن در سازمان‌ها

روان‌شناسی کار

اصول و روش‌های سیستم مدیریت محیط‌زیست

یکپارچه‌سازی سیستم مدیریت ایمنی با دیگر سیستم‌های مدیریت

 

ب- دوره‌های آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی

دوره عمومی ایمنی و بهداشت صنعتی

آشنایی با عوامل زیان‌آور محیط کار

آشنایی با عوامل فیزیکی محیط کار

آشنایی با عوامل شیمیایی محیط کار

آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار

آشنایی با ارگونومی عوامل انسانی

آشنایی با عوامل روانی محیط کار

ارزیابی ریسک آلاینده‌های شیمیایی در مواجهات شغلی

روش‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب و زباله‌های صنعتی

آلودگی‌های زیست‌محیطی

ایمنی در جابجایی و ذخیره‌سازی سیلندرهای گاز مایع

ایمنی و حفاظت در عملیات ساختمانی

ایمنی و بازرسی لیفتراک، جرثقیل، بالابرها و ادوات باربرداری

ایمنی در آزمایشگاه‌ها

ایمنی مواد شیمیایی خطرناک

ایمنی در انبار

ایمنی در جوشکاری

ایمنی در ریخته‌گری

ایمنی ماشین‌آلات (حفاظت صنعتی)

ایمنی در برق

اصول تهویه صنعتی

ایمنی سیستم‌های تحت‌فشار

ایمنی در کار با رایانه و صفحات نمایشگر

دوره آموزشی بهداشت حرفه‌ای و محیط

وسایل حفاظت فردی

ایمنی گاز طبیعی

بیماری‌های شغلی و طب کار

کمک‌های اولیه و امداد و نجات

بهگری

آشنایی با مقررات ترافیک در محیط‌های صنعتی

بهداشت پرتوکاران

 

ج- دوره‌های آموزشی روش‌های تجزیه‌وتحلیل در ایمنی سیستم

(تکنیک‌های شناسایی خطر)

مطالعه خطر و قابلیت آن (HAZOP)

تجزیه‌وتحلیل درخت خطا (FTA)

تجزیه‌وتحلیل درخت واقعه (ETA)

تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)

تجزیه‌وتحلیل “چه می‌شود اگر …” (WHAT- IF)

تجزیه‌وتحلیل مقدماتی خطر (PHA)

تجزیه‌وتحلیل ایمنی شغلی (JSA)

ممیزی ایمنی (SA)

روش‌های گزارش‌نویسی و تجزیه‌وتحلیل حوادث

ردیابی انرژی‌ها و تجزیه‌وتحلیل حفاظ‌ها (FT&BA)

تجزیه‌وتحلیل خطرات عملیات پشتیبانی (O&SHA)

تجزیه‌وتحلیل خطرات سیستم و زیرسیستم (SHA,SSHA)

تجزیه‌وتحلیل خطرات کاربردی (FHA)

 

د- دوره‌های آموزشی ایمنی حریق

مبانی ایجاد حریق و راه‌های پیشگیری از آن

اصول فرماندهی عملیات آتش‌نشانی

ارزیابی ریسک حریق

سیستم‌های اعلام حریق دستی و خودکار

سیستم‌های اطفاء حریق دستی

سیستم‌های اطفاء حریق خودکار

هیدرولیک آتش‌نشانی

دسترسی به آب و منابع آتش‌نشانی

بررسی و گزارش‌نویسی علل حریق

پمپ‌های آتش‌نشانی