دوره‌های آموزشی مدیریت (مدیریت کسب‌وکار)

عناوین دوره‌های آموزشی مدیریت (مدیریت کسب‌وکار):

اصول مدیریت

اصول سرپرستی

برنامه‌ریزی استراتژیک

مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

اجرا و کنترل استراتژی

تفکر استراتژیک

تفکر سیستمی

تفکر نقادانه

تفکر خلاق

حل مسئله و تصمیم‌گیری (decision making & Problem Solving)

آینده‌پژوهی کسب‌وکار

تاب‌آوری

مهارت‌های تجزیه‌وتحلیل فضای کسب‌وکار

ارزیابی عملکرد سازمان

آشنایی با شاخص‌های کلیدی عملکرد سازمان (KPI)

آشنایی با کارت امتیازی متوازن (BSC)

آشنایی با داشبوردهای مدیریتی

مهارت‌های مدیر عامل حرفه‌ای

مهارت‌های هیات مدیره موفق

سیستم‌سازی در کسب‌وکار

تدوین طرح تجاری (طرح کسب‌وکار – business plan)

طراحی مدل کسب‌وکار (business model)

مدیریت بحران (Crisis Management)

سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی (ERP)

مدیریت شرکت‌های هلدینگ

قانون تجارت

برون‌سپاری فرایندهای کسب‌وکار (Outsourcing)

واگذاری کارها

مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی