خانه / Standards / سيستم مديريت کيفيت – ISO 9001

سيستم مديريت کيفيت – ISO 9001

ایزو 9001

اين استاندارد که يکي از استانداردهاي سري ISO 9000 می‌باشد، در سال 1987 از سوي سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ارائه شد که به دلیل استقبال فراگير جهانی، مشهورترين و عمومی‌ترین استانداردهای  ISO به‌شمار می‌آید.

هدف اصلی ISO 9001:2000 که رويکردی فرايندی مبتنی بر بهبود مستمر دارد، ارائه الزامات بین‌المللی استقرار سيستم مديرت کيفيت جهت ارتقاء سطح کيفي محصولات و خدمات سازمان‌ها و نهایتاً افزايش رضايتمندي مشتريان سازمان‌ها می‌باشد.

ویرایش ISO 9001:2008 توجه ویژه‌ای به مديريت راهبردي و عملياتي داشته و با ساير استانداردهای سری ISO 9000 و ISO 14001 هماهنگی‌های بيشتری دارد.

آخرین ویرایش این استاندارد ویرایش ISO 9001:2015 می‌باشد که مشمول تغییرات عمده‌ای نسبت به ویرایش 2008 شده است.