سیستم مدیریت انرژی – ISO 50001

استاندارد ISO 50001 چارچوبی را برای مدیریت انرژی تأسیسات صنعتی، تسهیلات مالی یا سازمان‌ها ارائه می‌کند. به نظر می‌رسد این استاندارد که قابلیت کاربردی گسترده‌ای در بخش‌های مالی ملی خواهد داشت، می‌تواند بیش از ۶۰% از مصرف انرژی جهان را تحت تأثیر قراردهد.

این مدرک مبتنی بر عناصر کلی است که در تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو به چشم می‌خورد و سطح بالایی از تطابق دستگاه‌ها با استانداردهای ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 14001 (مدیریت زیست‌محیطی) را تضمین می‌کند.

 

فواید حاصل از ISO 50001 به شرح زیر می‌باشند:

  • چارچوبی برای گنجاندن بازده انرژی در رویه‌های مدیریتی
  • استفاده بهینه از منابعی که در حال حاضر مصرف‌کننده انرژی هستند
  • محک، اندازه‌گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان انرژی و تأثیرات موردنظر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
  • شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی
  • بهترین عملکردها و رفتارهای مناسب در حوزه مدیریت انرژی
  • ارزیابی و اولویت‌بندی اجرای فناوری‌های جدید کارآمد در زمینه انرژی
  • چارچوبی برای ترویج بهره‌وری انرژی از طریق زنجیره تأمین
  • بهبود مدیریت انرژی در زمینه پروژه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

با توجه به تغییرات صورت گرفته در ویرایش جدید استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001، ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) نیز پس از ۷ سال در سال ۲۰۱۸ منتشر شد.

جهت آشنایی بیشتر این دوره آموزشی را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

دوره الزامات ویرایش جدید استاندارد سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001:2018)

دوره ISO 50001:2018