خانه / Standards / سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی – ISO 22000

سيستم مديريت ايمنی مواد غذايی – ISO 22000

(Food Safety Management System)

امروزه دستيابی به ايمنی مواد غذايی از ابتدایی‌ترین خواست‌های مصرف‌کنندگان است. لذا استفاده از يک سيستم فراگير جهت اطمينان از اين امر و مدیریت ريسک در فرايندهای مرتبط با توليد مواد غذايی امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

استاندارد ISO 22000:2005 با رويکرد تفکر پيشگيرانه يک سيستم فراگير در زنجيره تأمین مواد غذايی است که ارزيابي و مديريت ریسک‌های مربوطه و شناخت تطابق محصول در زمينه ايمنی مواد غذايی را در اختيار قرار می‌دهد.

اين استاندارد در تمامي نقاط زنجيره تأمین مواد غذايی که به‌صورت مستقيم يا غیرمستقیم با اين زنجيره در ارتباط هستند، ازجمله؛ ماشین‌آلات و تجهيزات وابسته، خريد مواد اوليه، شستشوي ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انبارش، افزودنی‌ها، توليد اوليه و نهايی و… مفيد و قابل پیاده‌سازی است.

در طراحي و تدوين استاندارد ISO 22000:2005، انطباق و سازگاری با استاندارد بین‌المللی سيستم مديريت کيفيت (ISO9001) و تلفيق اصول سيستم آناليز مخاطرات و كنترل نقاط بحرانی (HACCP) در نظر گرفته‌شده است.