سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی – ISO 22000

(Food Safety Management System)

امروزه دستیابی به ایمنی مواد غذایی از ابتدایی‌ترین خواست‌های مصرف‌کنندگان است. لذا استفاده از یک سیستم فراگیر جهت اطمینان از این امر و مدیریت ریسک در فرایندهای مرتبط با تولید مواد غذایی امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

استاندارد ISO 22000:2005 با رویکرد تفکر پیشگیرانه یک سیستم فراگیر در زنجیره تأمین مواد غذایی است که ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مربوطه و شناخت تطابق محصول در زمینه ایمنی مواد غذایی را در اختیار قرار می‌دهد.

این استاندارد در تمامی نقاط زنجیره تأمین مواد غذایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این زنجیره در ارتباط هستند، ازجمله؛ ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته، خرید مواد اولیه، شستشوی ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انبارش، افزودنی‌ها، تولید اولیه و نهایی و… مفید و قابل پیاده‌سازی است.

در طراحی و تدوین استاندارد ISO 22000:2005، انطباق و سازگاری با استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001) و تلفیق اصول سیستم آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) در نظر گرفته‌شده است.